udinur – blog
×

אז טעינו, אז מה? שנייה אחרי שסיימנו לשלם גילינו שעשינו טעות. סמס רגוע הודיע לי, שכרטיס האשראי שלי חויב בכמה אלפי דולרים על חיוב כרטיסי טיסה בתאריכים לא נכונים.  תאריך היציאה מהארץ נקבע בטעות לראש השנה ולא למוצאי ראש השנה. מה לעשות? כיוון שאנחנו לא נוהגים לטוס בשבתות וחגים החלטנו לשנות. לא היססנו לרגע, בטוחים ביכולתנו הישראלית לעשות מהר ולחשוב אחר כך, התקשרנו אליהם מיד לאתיופיה (השעה הייתה אחרי 22:00). מסתבר, שאפילו האתיופים מחזיקים מחלקת תמיכה בהודו. אנגלית מושלמת יש להם אלה. המבטא אמנם בלתי ברור, אבל הם עונים מאוד בבהירות לכל שאלה: It is not possible . שיחה שלמה…

Continue Reading